Bijles Frans: aanpak, mogelijkheden & tarieven   

 

 

Intakegesprek

* Het aanmelden voor de bijles Frans begint met een intakegesprek. Samen met de ouder(s) en de leerling kijken we waar de problemen liggen. Hierna stellen we een plan op

 

 

Bepaling van het aantal lessen

* Afhankelijk van de bevindingen uit het gesprek zijn minimaal 4 tot 8 wekelijkse lessen nodig om een zeker niveau te bereiken. De ervaring leert dat af en toe een les volgen geen blijvend resultaat biedthiervoor is structuur en regelmaat nodig. 

 

 

Zelfstandigheid  

We beginnen de les altijd met de vraag waar de leerling het over wil hebben en wat die week de problemen zijn. Zodoende wordt hij of zij aangespoord om na te denken over wat er nodig is en hoe ik het beste kan helpen. Deze zelfstandigheid en betrokkenheid dragen in grote mate bij aan het verbeteren van de resultaten.   

 

 

Regelmatige feedback  

Regelmatig analyseren we de voortgang en geef ik feedback aan de ouders. Zo kunnen we steeds opnieuw bekijken wat er nog nodig is of wat er eventueel aangepast moet worden.

 

 

Losse lessen 

Het kan zijn dat er toch een aantal "opfrislessen" nodig zijn. Ik bied de mogelijkheid om 5 of 10 bijlessen te boeken en te volgen op het gewenste moment. Deze lessen worden vooraf betaald en de data in overleg vastgesteld; het is de bedoeling dat ze binnen het lopende schooljaar worden benut.

Klik hier voor contact en meer mogelijkheden.

 

 

Tarieven

@ Het tarief voor een individuele les is 30 euro . Dat is inclusief samenvattingen van de les (indien nodig), rapportage en voorbereiding.

@ Maandelijks wordt achteraf de factuur gestuurd.

@ Bij het vastleggen en vooraf betalen van 5 lessen geldt een korting van 5%; bij 10 lessen geldt een korting van 10% op het totale bedrag.

@ Een les dient minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders wordt hij in rekening gebracht. 

@ Voor contact of meer mogelijkheden kunt u het formulier invullen.