Bijles Frans

In een individuele les van 1 uur besteden we aandacht aan de lopende problemen.

 

Het kan gaan om uitleg van de Franse grammatica, het oefenen van spreek- of luistervaardigheid of om ondersteuning bij het lezen van Franse teksten. De lessen zijn praktisch en doelgericht: deze toegepaste leermethode staat garant voor goede resultaten.

We volgen altijd het programma van de onderwijsinstelling.

 

Naargelang de behoefte van de leerling geef ik uitleg over de betreffende lesstof of begeleid ik hem of haar bij het maken van huiswerk. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

 

Het kan echter voorkomen dat we eerst aan de basisgrammatica werken, naast de lesstof van de opleiding. Soms moet de leerling een achterstand inhalen om weer aan te sluiten bij het schoolprogramma. 

 

Af en toe is het nodig om extra oefenmateriaal mee te geven, maar het liefst willen we dit voorkomen en niet meer huiswerk opgeven dan de opleiding doet.

 

De ervaring leert dat de resultaten door de lesmethode binnen afzienbare tijd sterk verbeteren. De leerling krijgt meer zelfvertrouwen en plezier in het Frans!

 

Een uur bijles alleen is echter niet voldoende om het cijfer te verbeteren: ik vraag een actieve inzet van de leerling, zowel tijdens als na de les. In de lessen bespreken we de aandachtspunten, die ik daarna in een document samenvat en meegeef.

Dit heeft 3 voordelen:  

* De leerling heeft een beknopt overzicht van hetgeen      hij/zij thuis verder kan bestuderen;

* de ouders blijven op de hoogte van de voortgang en

* weten ze waar ze zelf kunnen helpen.

 

Ondersteuning door en contact met de ouders is onontbeerlijk voor het succes van hun kind. Ik vind het belangrijk om regelmatig de voortgang te analyseren en feedback te geven.

 

Tevens kan de input van de docent Frans belangrijk zijn. Als u dat wenst, nemen wij contact op om zijn of haar bevindingen te horen. Op die manier kunnen de lessen nog meer worden toegespitst op de leerling.

 

Voor tarieven, klik hier of vul het contactformulier in voor meer informatie.